• rezanie panelov
  • budovanie nástupných staníc
  • finálne úpravy ostení dverí po výmene
  • finálne úpravy interiérov,
  • pokládka sadrokartónu
  • pokládka dlažby v interiéroch
  • maliarske práce, stierkovanie

BENEFITY

  • vlastní zamestnanci
  • rýchle a kvalitné servisné služby
  • dodržiavanie termínov vyhotovenia
  • dohodnutá cena práce je konečná