STATIKA PRI VÝMENE VÝŤAHU:

Treba ju riešiť či netreba?  S touto otázkou sa vo VAKO stretávame veľmi často.

Pri každej výmene pôvodného výťahu dochádza k zvyšovaniu nosnosti nového výťahu a k zásahu do stropnej dosky strojovne. Väčšina zákazníkov si myslí, že výmena výťahu je len výmena zariadenia. Nie je tomu tak.

U nás vo VAKO vieme, že statický posudok a statické riešenia sú nevyhnutné a v konečnom dôsledku chránia vaše domovy a predovšetkým bezpečnosť tých, čo sa vo výťahu vozia.

Na fotografiách si môžete všimnúť, ako sa robí rekonštrukcia strojovne a aké zásahy do stropnej dosky sú nutné.  Porovnajte si konečný výsledok, keď sú všetky pohony umiestnené na statických roštoch a vôbec nezaťažujú stropnú dosku strojovne. Všetky naše realizácie, majú vypracovaný statický posudok a projektovú dokumentáciou vrátane riešenia statického uloženia strojov.

Viac o našich VAKO realizáciách nových výťahov na mieru nájdete TU.