• komplexné servisné služby výťahov
  • rýchle servisné zásahy v deň nahlásenia max. do 3 hodín, 365 dní v roku
  • 24 hodinová služba, vyslobodenie uviaznutých osôb v zaseknutom výťahu max. do 30 minút
  • odborné prehliadky v zmysle vyhlášky č. 508/2009
  • opravy po odborných skúškach a prehliadkach
  • pravidelný servis a plán údržby
  • odstraňovanie poruchových stavov

BENEFITY: