Modernizácia výťahov do 9 staníc – Röntgenova 18-20, Bratislava

Realizované v r. 2006