Modernizácia výťahov nad 9 staníc – Romanova 33, Bratislava

realizované v r.2005