Nové výťahy do 9 staníc – Konventná 8, Bratislava

výťah je postavený podľa novej normy STN EN 81-1+A3