Modernizácia výťahov do 9 staníc – Komárnická 22-24, Bratislava

realizované v r.2005