Spoznajte našu prácu aj prostredníctvom tohto foto seriálu a pozrite sa, ako sme v objekte Astrová 2,4,6,8 v Bratislave realizovali 4 výťahy s vybudovaním bezbariérovej nástupnej stanice. V 30 ročnom paneláku so 4 vchodmi ako je tento Ružinovský, si už pôvodné výťahy naozaj vyžadovali rekonštrukciu. Táto realizácia má mnoho zaujímavostí, o ktoré sa chceme s vami podeliť. Pôvodne mal panelákový výťah v každom vchode 8 staníc/poschodí a tým, že sme vybudovali novú bezbariérovú nástupnú stanicu pribudlo vlastne 9 poschodie.

Priblížime vám stručne celý proces realizácie aj s fotodokumentáciou, čo dokáže náš profi tím za 5 mesiacov:

  1. Realizáciu sme začali v lete 27.6.2016 statickým zabezpečením zadnej nosnej steny šachty oceľovými nosníkmi po jej odstránení, podľa statického posúdenia.
  1. Pokračujeme budovaním bezbariérovej nástupnej stanice: Na fotkách máte možnosť vidieť ako to vyzerá pri odstraňovaní nosnej steny šachty, rezaní diamantovým rezným kotúčom na železobetón…Všetky práce prebiehajú podľa projektovej dokumentácie pre vybudovanie novej nástupnej stanice pre bezbariérový prístup. Taktiež vyjadrenie statika a povolenie k takejto stavbe, bolo nevyhnutnou súčasťou. Nakoľko výmena výťahu je deklarovaná ako stavba.
  1. Takto vyzerala finálna úprava novej nástupnej stanice. Vytvorili sme ponuku na mieru zákazníkových potrieb pre celý objekt Astrová 2,4,6,8. Kabínka ma vzhľad podľa vkusu zákazníka, a nášho odborného poradenstva. Zákazník mal na výber – zvoliť si vzhľad interiéru kabínky, dizajn, farby, stierky, maľovku, dlažbu aj sadrokartón pred vstupom do výťahu. Plníme priania zákazníka, u nás máte na výber zo širokej palety komplexných výťahových služieb – výťahy na mieru.
  1. S výmenou výťahu získali obyvatelia domu aj výmenu šachtových dverí na každom poschodí a pridanou hodnou bol aj širší vstup do kabíny výťahu. Pôvodne bol vstup 600 mm a teraz po výmene je 700 mm. Trochu štatistiky: v každom vchode bol 1 výťah, ktorý sme za necelých 7 týždňov prebudovali na výťah s bezbariérovou nástupnou stanicou.
  1. Montáž novej kabíny v čase stavby, kde sme umiestnili priechodnú kabínu,s možnosťou nastúpenia alebo vystúpenia z oboch strán. Väčšina obyvateľov v paneláku je staršia a je pre nich výhodnejšie nastupovať bezbariérovo a vyhnúť sa jednému podlažiu. Hlučnosť sa znížila o 50perc. oproti pôvodnému stavu. Energetická úspora až 40 percent oproti pôvodnému stavu. Prevodový pohon v novej strojovni od firmy Aleberto Sassi. Používame originálne komponenty, výťahy majú CEE certifikát, posúdenie zhody. Všetko vieme prispôsobiť na želanie zákazníka,
  1. Zhrnutie BENEFITOV: Bezbariérová nástupná stanica, moderný interiér prechodnej kabíny, širší vstup, nová strojovňa, zníženie hlučnosti. veľkoplošný 7 palcový LCD display, ktorý zobrazuje všetky dôležité informácie pre používateľov výťahu, kontakt na NON-STOP Dispečing , podrobný popis toho ako postupovať ak uviaznete vo výťahu, funkčné NON-STOP telefónne spojenie priamo s dispečingom, všetky tieto dôležité informácie ostávajú funkčné aj pri výpadkoch el. energie. Interiér kabíny je osvetlený moderným veľkoplošným úsporným LED osvetlením. V neposlednej rade bola pre zákazníka benefitom aj dĺžka času realizácie výmeny 4 výťahov v 4 vchodoch. Začiatok realizácie 27.6.2016 a ukončenie 17.10.2016. Zmluvný termín dodržaný do bodky .